KALKINMA KÜTÜPHANESİ ARAŞTIRMACILARI BEKLİYOR

...

2 dakikada okunur
Tarafından YapısalNet Editör
KALKINMA KÜTÜPHANESİ ARAŞTIRMACILARI BEKLİYOR

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana yayımladığı dokümanlar, interaktif bir web sitesinde bir araya getirildi. Kalkınma ajanslarının hafızası niteliğindeki rapor, politika belgesi ve analitik çalışmalar, www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde araştırmacıları bekliyor.

İNTERAKTİF PLATFORM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kurumun hafızası niteliğinde olan belgeleri sanal ortama aktardı. Kalkınma ajanslarının kuruluşundan bu yana hazırladığı ekonomik ve sosyal kalkınma odaklı yayın ve raporlar, Kalkınma Kütüphanesi adıyla interaktif bir platforma taşındı.

STRATEJİK ÖNCELİKLER

Kalkınma ajansları; bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, mekânsal veya tematik çalışmalar yapmak, bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak ve yatırım potansiyeli olan alanlarda fizibilite çalışmaları yürütmek üzere yayınlar çıkartıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Bölgelerinin sürdürülebilir gelişmesini sağlamak amacıyla kamusal alanda tartışılan konulara açıklık getirmeyi hedefleyen ajanslar, daha geniş kitlelerce bu konuların tartışılmasını sağlamayı ve ürettiği yayınların topluma etki etmesini amaçlıyor.

YEREL POTANSİYEL

Bölgelerin kaynak ve imkânlarının tespit edilmesi, yerel potansiyelin ortaya çıkarılması, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin rekabetçi üstünlüklerinin tanıtılması konularında kalkınma ajansı yayınları önemli roller üstleniyor.

SİTEDE NELER VAR?

Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan sanal kalkınma kütüphanesinde, kalkınma ajansları tarafından hazırlanan bölgesel plan ve programlar, sektörel analiz raporları, proje fizibilite raporları, etki analizleri ve diğer birçok türde yayın bulunuyor.

İŞLEVSEL WEB SİTESİ

Sitede bir dokümanın detay sayfasına ulaşıldığında ilk etapta dokümanın özeti görüntüleniyor. Sitenin sol kısmında bulunan işlevsel butonlar ile dokümanlar Google Drive uygulamasına kaydedilebiliyor. Bilgisayara indirilen dokümanlar, çevrimiçi görüntülenebildiği gibi sıkıştırılıp daha düşük boyutta indirilebiliyor. Dokümanlar sosyal medya platformlarında kolayca paylaşılabiliyor, e-posta ile gönderilebiliyor. Yenilikçi yöntemlerle tasarlanıp, geliştirilen sanal kütüphane, aynı zamanda intihal.net uygulaması ile entegre olarak çalışıyor. Böylece üretilmiş dokümanlara yönelik benzerlik oranı tespit edilebiliyor.