İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) Toplantısı Gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum” konulu Genelge ile belirlenen kriterlere uygun olarak, Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin  kurulması ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumun sağlanması amacıyla, Başkanlığımız koordinasyonunda çalışmaları yür...

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) Toplantısı Gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum” konulu Genelge ile belirlenen kriterlere uygun olarak, Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin  kurulması ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumun sağlanması amacıyla, Başkanlığımız koordinasyonunda çalışmaları yürütülen ve halen yürürlükte olan  Merkez Birimleri ile İl Müdürlüklerini kapsayan “2019-2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”nın her yılın Haziran ve Aralık ayları sonu itibarıyla izlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Merkez Birimleri ve İl Müdürlüklerince gönderilen 2019 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme sonuçları doğrultusunda Başkanlığımızca konsolide edilen izleme raporları, 24/01/2020 tarihinde düzenlenen İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) toplantısında görüşülmüştür. Söz konusu toplantı, Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Çetin Ali DÖNMEZ başkanlığında birim amirlerinden oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyeleri ve iç kontrol çalışmalarından sorumlu koordinatör daire başkanlarının katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Başkanımız Sayın Orhan EROĞLU toplantı açılışında yaptığı sunumda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde iç kontrol sistemi hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, Bakanlığımızda bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin kurul üyelerine paylaşımda bulunmuştur.

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı olarak Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Çetin Ali DÖNMEZ yaptığı konuşmada; Bakanlığımızın amaç ve hedeflerine ulaşması noktasında iç kontrol sisteminin öneminden bahsettikten sonra, Bakanlık kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmak açısından risk odaklı iyi bir süreç yönetimi anlayışının yaygınlaşması gerektiği hususlarında açıklamalarda bulunmuştur. Tüm yönetici ve çalışanların iç kontrol çalışmalarını sahiplenmesi ve gerekli desteği sağlamaları gerektiği hususu ifade edilmiştir.

Toplantıya katılımcıların soru ve görüşlerini bildirmeleri ile devam edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrası, Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin izlenmesi ve etkinliğinin sağlanması açısından oldukça verimli bir ortamın oluştuğu belirtilmiş, bu farkındalığın tüm personele yaygınlaştırılması gerektiği ve bunu sağlamaya yönelik çalışmalara devam edilmesi yönünde kararlar alınmıştır.