istanbul Etiketli Haberler

Finans Merkezi ?halesi 18 Ekim 2012 de

7 yıl önce  ?hale, 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor   ?stanbul Uluslararas? Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alan? Arsa Sat??? Kar??l??? Gelir Payla??m? ??i ihalesi 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor.   haberin devamı

Bo?az tüneli, 47,5 milyon arac? tarihî yar?madaya sevk edecek

8 yıl önce  Sultanahmet-Selimiye aras?ndaki tünelin cazibesiyle tarihî yar?madan?n silueti New York’unkine benzeyecek. Güzergâhta Sultanahmet siluetini bozan gökdelen ve onu takip edecek yeni kuleler, tedbir al?nmas? gere?ini ortaya koyuyor. haberin devamı

Midyeli temele 5 y?l hapis

8 yıl önce ?stanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 4 sene önce çökerek 3 ki?iye mezar olan Huzur Apartman?’n?n müteahhidi 5 y?l, mühendisi ise 3 y?l 4 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?. ?STANBUL - Zeytinburnu ilçesinde bulunan Huzur Apartman? 27 ?ubat 2007’de çökmü?tü. Binada bulunan 3 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. Olayla ilgili aç?lan dava geçti?imiz günlerde sona erdi. haberin devamı

?pek Yolu?nun yerini Çelik Yolu alacak

8 yıl önce  45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, ba?lad?   ?n?aat ve in?aat malzemeleri endüstrisinin d??a aç?lan en büyükpenceresi olma hedefiyle yola ç?kan ve 45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, 08 Eylül’de CNR Expo?stanbul'da kap?lar?n? dünyaya açt?. haberin devamı

?stanbul'u uluslararas? finans merkezi yapacak Finans Merkezi projesinde in?aat a?amas?na gelindi.

8 yıl önce TOK? ve Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? yetkilileri ile Ziraat Bankas?, Halk Bankas?, Vak?fbank, BDDK ve SPK yetkilileri dün bir araya gelerek konuyu masaya yat?rd?. Proje çerçevesinde be? y?lda 2-3 milyar dolarl?k yat?r?m yap?lmas? gerekiyor. haberin devamı

?stanbul'un yeni gökdelen merkezi

8 yıl önce  Osmanl?'n?n sanayile?me sürecine tan?kl?k eden Bomonti, gayrimenkulde h?zl? dönü?üm geçiriyor.   Lüks rezidans ve ofis projelerine ev sahipli?i yapan bölgede 1 milyar dolarl?k proje var, fiyatlar 2 bin 600 dolardan ba?l?yor. ?stanbul'un gayrimenkul rüzgar?ndan etkilenerek kabuk de?i?tirme sürecine, tarihi Bomonti semti de dahil oldu. haberin devamı

?stanbul, modern ?ehir hastanelerine kavu?uyor

8 yıl önce  ?stanbul'un her iki yakas? önümüzdeki y?llarda sa?l?k ve tedavi konusunda dev yat?r?mlara sahne olacak. Sa?l?k Bakanl???'n?n gündemine ald??? ?ehir hastaneleri konusunda ?kitelli'deki proje netle?irken Anadolu yakas?nda da 2 noktaya 2 biner yatakl? 2 hastane yap?lacak. haberin devamı

Dünyan?n emlak devleri Türkiye'de

8 yıl önce Bu y?l ilk kez düzenlenen Megabuild, Donald Trump, ?eyh Mohamed Ali Alabbar ve Zaha Hadid gibi isimleri a??rlayacak haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

8 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

8 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Üçüncü köprü yolunda 15 dev

8 yıl önce   ?stanbul Bo?az?’na in?a edilecek üçüncü köprü için dev gruplar ?imdiden s?raya girdi. 6 milyar dolara mal olacak yeni köprü için bugüne kadar 15 yat?r?mc? ?artname ald?   Üçüncü köprüyü yapmaya talip olan 15 ?irketin 7’sini Türk ?irketler olu?turdu. Kolin, Park Holding, Mapa, Cengiz ?n?aat, STFA, Yüksel ?n?aat ve Varyap ?artname alan ?irketler aras?nda yer ald?.    ?HALEDE SÜRE UZATIMI ?STEND? Projeyi daha detayl? incelemek isteyen baz? yat? haberin devamı

UNESCO?DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI

8 yıl önce UNESCO’DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI UNESCO Dünya Miras? Komitesi 35. Toplant?s?’nda; ?stanbul’un projelerini ve Miras Alan Yönetimi’ni onaylad?.Toplant?da ayr?ca ?stanbul, “tehlike alt?nda miras listesi”ne al?nmas? y?llardan sonra ilk kez gündemden ç?kar?ld?. haberin devamı

?stanbul Bahçelievler'de 20'den fazla ?irketin yar??t??? arsa ihalesi sonuçland?

8 yıl önce   Özelle?tirme Yüksek Kurulunca, özelle?tirme kapsam?na al?nan Maliye Hazinesi ad?na kay?tl?, ?stanbul Bahçelievler ?lçesinde bulunan 14.576,53 metrekare yüzölçümlü arsan?n 79 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt ?n?aat ve Sanayi A.?.'ye sat?lmas?na karar verildi.         Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???n?n 4 adet ''Özelle?tirme Yüksek Kurulu Karar?'' Resmi Gazetenin bugünkü say?s?nda yay?mland?.         Buna göre, Özelle?tirm haberin devamı

?stanbul'un Anadolu Yakas?'na ikinci dev metro

8 yıl önce  ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Anadolu yakas?na ikinci metro in?aat? için ilk ad?m? at?yor. Firmalar?n projeleri tamamlanan metro in?aat?n?n yap?lmas? için dünya çap?nda ihaleye ç?k?ld?. ?hale ilan? Avrupa Birli?i resmi sitesinde yay?nland?. ?haleye her ülkeden dal?nda uzman in?aat firmalar? kat?labilecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro hatt?, yakla??k 17 kilometre uzunlu?unda olacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

8 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Ankara-?stanbul sürat demiryoluna Çinliler talip

8 yıl önce 34 y?ld?r hayata geçirilemeyen ve yakla??k 1 milyar lira harcand?ktan sonra projenin 'uygulanabilir' olmad??? gerekçesiyle yar?m b?rak?lan Sürat Demiryolu Projesi'ne Çinliler talip oldu. Çinli ve TCDD yetkilileri, hat üzerinde yapt?klar? ön çal??may? tamamlad?. Çal??maya göre, hat 350 kilometre h?za uygun ?ekilde in?a edilebilecek. Proje için Devlet Demiryollar?, Çinliler ile i?birli?ine giderek detaylar? Çinli uzmanlarla birlikte incelemeye ald?. Bir yandan da ayr?nt?l? yer etüdü ve teknik çal??malar ba?lat?ld?. Çinli ve haberin devamı

Ortaköy Camii'nde Can Korkusu

8 yıl önce Bo?az k?y?s?nda Sultan Abdülmecid taraf?ndan ünlü mimar Nigogos Balyan'a 1853'te yapt?r?lan tarihi camiyi kurtarmak için devlet harekete geçti. Büyük Mecidiye Camii'nin imam? Mahmut Çolman, ya?ananlar? Habertürk'e ?öyle anlatt?: ‘Diken Üstünde Namaz' haberin devamı
İstanbul dediğin şey bir delilik...  Hürriyet İstanbul?a Alman akını  Ahaber İstanbul'dan son dakika haberi! İstanbul'da hangi yollar kapalı? ?29 Ekim Cumhuriyet Bayramı? için bu?  Sabah İstanbul'da 'Göç' toplantısı  Timeturk AK Parti'den İstanbul'a 295 bin metrekare park  Sabah İstanbul'da metro hatlarında arıza  Milliyet Son dakika! Eski koca yol kesip kurşun yağdırdı: 3 ölü - Haberler  Habertürk Uzak Doğu'nun lezzetli sofraları İstanbul'da  Güneş İstanbul'da bu hafta kültür-sanat ajandası dopdolu  TRT Haber İstanbul'da pitbull dehşeti! Parkta oynayan 7 yaşındaki çocuk? |Video  aHaber İmamoğlu, 'İstanbul Halk Süt' dağıtımı uygulamasını başlattı - Haberler  Habertürk İstanbul'da sis etkili oluyor  CNN Türk İstanbul'da nefes kesen anlar!  Hürriyet İstanbul turizmine sıcak hava dopingi  Haberturk İstanbul'da kritik deprem ataması  Odatv İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz kamerada!  aHaber İstanbul?da şoke eden olay! E-5?te attı, otobüsün altında patladı?  Hürriyet İstanbul sisi böyle yaşadı!  Sözcü İstanbul için yeni dönem: Artık anketle belirlenecek  Gerçek Gündem Zidane: ''Çare İstanbul''  Hürriyet Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar  Ahaber İstanbul'da kadın cinayeti: Boşandığı eşi ile yanındakini öldürdü, sonra intihar etti  Diken İstanbul'da intikam cinayeti! Dosya 7 yıl öncesine gidiyor  CNN Türk İstanbul?a yeni acil toplanma bölgeleri  Hürriyet İmamoğlu?ndan gar ihalesi için ikinci tepki: İstanbul adına çok öfkeliyim!  Sözcü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu İstanbul?u kuşatacak  Sözcü İstanbul'da kayıp Çinli bilmecesi  Sabah İstanbul'da turistin nüfusu geçmesi bekleniyor  Gazete Duvar Son Dakika: İstanbul?da kan donduran olay! Çöp konteynerini açanlar dehşete kapıldı?  sabah 'İstanbul'da üretip 230 noktaya sattık'  Habertürk THY'den Danimarka'da "Stopover" ile İstanbul tanıtımı  Habertürk İstanbul Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları kaç para 2019 fiyat tarifesi  Internet Haber İstanbul'un sanayisi depreme hazır değil  Habertürk İstanbul'da sabaha karşı hareketli dakikalar! Ateş edip kaçtı  CNN Türk TÜİK açıkladı: İstanbul?da kişi başı 262 litre!  Sözcü THY'den Danimarka'da 'Stopover' ile İstanbul tanıtımı  Anadolu Ajansı İstanbul polisi alarma geçti! Çinli Lisha sırra kadem bastı  Haber7 İstanbul'da okul servisleri için sıkı denetim! Ceza yağdı?  Sabah İstanbul'da şüpheli ölüm  NTV Sultangazi'de kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Kanun'u konuştu  Evrensel Thibaut Courtois: ''İstanbul'da buna mecburuz''  Hürriyet Yine ortaya çıktılar! İstanbul'da şoke eden görüntüler  Hürriyet Meteoroloji'nin uyardığı İstanbul, güne sisle uyandı  Ahaber Metro İstanbul'dan rekor açıklaması  soL Haber Portalı Meryem için uygun ilik bulundu, İstanbul'a gitmesi gerekiyor  Hürriyet İstanbul'da "Gaybubet Evi" operasyonu  CNN Türk Küçük mucitten İstanbul'un alt yapısına yenilikçi çözüm önerisi  Gerçek Gündem İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı geldi!  Takvim İşte İstanbul?un en eski 10 aktif şirketi  Sözcü Sana ?daha geniş? baktım İstanbul  Hürriyet İstanbul, sise teslim  Halk TV İstanbul'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli ifadesiyle kan dondurdu: İkinci eş olarak...  Haberler.com İstanbul'da iki ilçedeki bazı mevkiler 'doğal koruma alanı' oldu  Memurlar İstanbul?da uyuşturucuya aman verilmedi  Sözcü Zalim İstanbul'un 15. bölümünde Nedim iyileşiyor!  Hürriyet İstanbul Jandarması?ndan nefes kesen operasyon  Sabah İstanbul'da kaza yapan genç kadın ortadan kayboldu  Ahaber İstanbul önemli bir sınav verdi! O numarayı 32 bin kişi aradı- HABERLER  Habertürk İstanbul'un ilk Büyükşehir Kent Konseyi kuruldu! Listede Demet Evgar ve Mert Fırat da var  Gerçek Gündem İstanbul Başakşehir'de nefes kesen anlar  Hürriyet İstanbul'da silahlar çekildi: Yaralılar var - Günün Haberleri  CNN Türk İstanbul Cuma saati 18 Ekim 2019 - Diyanet İstanbul için cuma namazı saati vakti açıklandı  Habertürk İstanbul?da Batı Afrika rüzgarı esecek  Sabah İstanbul?da sır ölüm! Kimliği belli oldu  Hürriyet Thibaut Courtois Galatasaray maçı öncesi açıkladı: İstanbul'da bunu yapacağız  Fotomaç Rize istanbul'da 'rize tanıtım günleri' coşkusu  Haberler.com Ekrem İmamoğlu İstanbul için hedefini açıkladı  Internet Haber ?İstanbul?a 20 bin kez ihanet ettiniz?  Sözcü 29 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak  CNN Türk İstanbul'da "MarmaRUN" etkinliği  TrtSpor İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinden, üniversitenin tüm varlıklarına tedbir konmasına tepki: Endişemiz, iflasa zorlanması ve kayyım atanması durumunda...  T24 İstanbul'da eşinden ayrılan yazılımcı intihar etti  Ensonhaber İstanbul'da büyük emlak dolandırıcılığı operasyonu: 30 gözaltı  Sabah İstanbul?da akılalmaz olay! Sokak ortasında dakikalarca işte bunu yaptı?  Sabah İstanbul'un en yaşlı muhtarı  Memurlar İstanbul'da dev FETÖ operasyonu: 33'ü görevde 41 polise gözaltı  Memurlar Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı  NTV Son dakika: İstanbul?da isyan ettiren olay! Yaptıkları pes dedirtti?  Sabah İstanbul-Soçi feribot seferleri önümüzdeki yıl başlayacak  Haberler.com İstanbul barajlarında son durum...  CNN Türk İstanbul?da siyasi parti binalarına saldıracaklardı! 8 gözaltı...  Hürriyet ?Fame? müzikali aralıkta İstanbul?a geliyoooo  Hürriyet Mobil İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek - BLOOMBERG HT  BloombergHT İstanbul'da intihar eden kadını tutmaya çalıştı  Ensonhaber İstanbul?un semt semt jeolojik röntgeni  Hürriyet Cinayet masası! İstanbul'da ruhsatsız klinikte 6 aylık hamile kadına kürtaj yapıldı  Takvim İstanbul?da korkutan yangın!  Sözcü İstanbul?da büyük skandal! Ev sahibi 14 yaşındaki küçük kıza defalarca tecavüz etti!  Kamu Personeli İstanbul'da yapımı duran metro hatları  Ensonhaber İstanbul'da feci kaza: 2 ağır yaralı  Habertürk İstanbul'da ilginç anlar! Aracının parçalarını yoldan topladı...  Hürriyet İstanbul'da akılalmaz olay! Her satırı korkunç...  Milliyet İstanbul Şehir Üniversitesi?ne tedbir konuldu!  Sözcü İstanbul?un altını üstüne getiren çift yakalandı!  Hürriyet İSTANBUL?DA HÂLÂ AÇIKHAVADA YAPILABİLECEK EN GÜZEL 10 ETKİNLİK  Hürriyet Beklenen İstanbul depreminin minimum maliyeti 40 milyar dolar olacak  NTV Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi İstanbul'da olacak  Hürriyet İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı  Sabah AKP?den İstanbul?da şaşırtan hamle  Sözcü İstanbul?u bırak İzmir Su?ya bak  Yeni Asır