ihale Etiketli Haberler

?irketler e-ihaleye yöneliyor

8 yıl önce  ?halelerde daha kazançl?, h?zl? ve ?effaf ticaretin yeni yolu olarak elektronik ortam? seçen özel sektör, yapt??? ihalelerle 2 ayda 11 milyon TL'lik elektronik ihale gerçekle?tirdi. Firmalar, ihale.com.tr üzerinden yapt??? ihalelerde toplam maliyetleri için ortalama yüzde 60'lar civar?nda olan sat?n alma i?lemlerinde tasarruf yapabilme imkan?na kavu?tu. haberin devamı

Yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor

8 yıl önce  Ayd?n Belediyesi taraf?ndan 17 milyon 333 bin TL’ye ihale edilen yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor. Ayd?n Belediyesi, daha önce iptal edilen Ayd?n-Mu?la karayolu üzerindeki yeni otogar için yeniden ihaleye ç?kt?. Belediye Encümen Salonu’nda yap?lan ihaleye 13 kurulu? ba?vururken, bunlardan 9’u ihaleye kat?lmaya hak kazand?. 25 milyon 750 bin TL üzerinden düzenlenen ihalede 17 milyon 333 bin TL ile en dü?ük teklifi R?T ?n?aat ve Uyan?klar ?n?at ortakla?a firmas? verdi. haberin devamı

Köprü ve otoyollar 25 y?ll???na sat?l?yor

8 yıl önce  Köprü ve otoyollar?n özelle?tirilmesi için dü?meye bas?ld?. Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???’n?n (Ö?B), Otoyollar ve Köprülerin Özele?tirilmesi hakk?nda ihale ilan? Resmi Gazete’de yay?mland?. haberin devamı

TCDD, Haydarpa?a Liman? için ihaleye ç?kt?

8 yıl önce  TCDD Haydarpa?a Liman ??letme Müdürlü?ü, Haydarpa?a Liman? idari binas?n?n güçlendirilmesi i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?.   ?hale, 7 Eylül 2011 tarihinde saat 15.00'te Haydarpa?a Liman ??letmesinde aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilecek.   ??in süresi yer tesliminden itibaren 120 gün olarak belirlendi.   Ekonomik aç?dan en avantajl? teklif sadece fiyat esas?na göre belirlenecek olan ihaleye, yerli istekliler kat?labilecek.   < haberin devamı

12 Jeotermal Saha ?haleye Ç?k?yor

8 yıl önce Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   haberin devamı

Katar'dan 535 milyon dolarl?k rayl? sistem ihalesi

8 yıl önce   Katari Diyar ve Vinci ?n?aat Projelerinden olu?an QDVC konsorsiyumunun Katar'?n Luseyl bölgesinde in?a edilecek hafif rayl? sistem projesiyle ilgili 535 milyon dolarl?k ihaleyi kazand??? bildirildi. Vinci firmas?ndan yap?lan aç?klamaya göre dizayn ve in?a ihalesine sekiz yeralt? istasyonu sivil mühendislik i?leri, Doha ve ülkenin kuzeyini birbirine ba?layacak viyadük in?aat?, rayl? sistem deposu ve atölyesi dahil olacak. Projenin 38 ay sürmesi bekleniyor.   QDVC'nin daha önce de kaz? ve haberin devamı

Doha metrosu için ihale haz?rl?klar? ba?lad?

8 yıl önce  Katar'?n ba?kenti Doha'da 2022'deki Dünya Kupas? öncesinde in?a edilecek metro için yerli ve yabanc? firmalar?n projede yer alabilmek amac?yla ön ba?vuruda bulunmalar? istendi. Doha metrosunun ilk safhas?nda 22 km'lik tünel kaz?lacak ve 15 istasyon in?a edilecek.   haberin devamı

Denizli Belediyesi, Yeni Terminal Kompleksi ?çin ?hale Düzenleyecek

8 yıl önce  Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.     Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.   Belediyeden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi in?aat? yap?m? i?inin, 4734 say?l? Kamu ?hale Kanununun 19'ncu maddesine göre aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilece?i belirtildi.   T haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

8 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

8 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor

8 yıl önce  Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor TOK?, Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (TOK?), Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?. ?hale 29 Haziran 2011 tarihinde saat 14 haberin devamı

Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu

8 yıl önce  Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu K?z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. ?haleye teklif veren 15 firma teklif verdi…   Ankara metrosunda ihale süreci dün ba?lad?. K?-z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. haberin devamı

SGK'dan sat?l?k plaj

8 yıl önce  Sosyal Güvenlik Kurumu Ba?kanl???, Mardin, ?stanbul ve ?zmir'de bulunan, muhtelif cins ve miktarda ta??nmazlar?n? satmak üzere ihale açt?.   Mülkiyeti Kuruma ait bina, tatil köyü plaj? ve arsadan olu?an ta??nmazlar?n sat???, aç?k art?rma usulü ile 13 Temmuz'da saat 10.00'da yap?lacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

8 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Üçüncü Köprü ?halesi için Sona Gelindi

8 yıl önce Köprüde demiryolu bulunmas? ve projenin yap?m ve i?letiminde Karayollar? Genel Müdürlü?ünün hisse sahibi olmas?na yönelik çal??malar?n kesinlik kazanmas?yla bu ay ihale ilan?na ç?k?lmas? bekleniyor. Öte yandan Y?D ihalelerinde ikinci YPK onay?n? ortadan kald?ran maddenin yer ald??? “Torba Yasan?n” yürürlü?e girmesiyle “dev” ihalenin haberin devamı
AKP'nin ihale oyunları deşifre oldu  Odatv İstasyon Caddesi'nde ilk ihale kasımda ilk kazma ocakta  Hürriyet Adıyaman Kuşaklama projesinin ihale tarihi belli oldu  Timeturk ?Belediyede araç fazlası var? deyip Yenikapı'da şov yapan Ekrem İmamoğlu'ndan büyük israf  Sabah Lastik İşçisi için büyük ihale  Kocaeli Barış Gazetesi Bakanlık satışa çıkarmıştı! Rolls Royce'a teklif gelmedi  Hürriyet Atatürk Havalimanı?nda "Millet Bahçesi" için ihale yarın yapılacak  CNN Türk Ayder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldı  Sabah Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: DEAŞ'lılar bize ihale edilmedi  T24 Büyükşehir'in ihale odası canlı yayında - Kocaeli Haber  Çağdaş Kocaeli Gazetesi Fahrettin Altun: DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye ihale edilmedi  Internet Haber Hendek'te 15 iş yerinin kiralanması için ihale!  Sakarya Yenihaber Şehir Hastanesi ihale ediliyor  Bizim Sakarya En pahalı ?davet?li ihale Konya için  Sözcü CHP?de yandaş ihale oyunu  Sabah DSİ'de ihale skandalı: Milyonlarca liralık zarar  Gerçek Gündem ?Belediyede araç israfı var? diyerek Yenikapı'da şov yapan Ekrem İmamoğlu'ndan büyük vurgun  Takvim Van Ferit Melen Havalimanında unutulan eşyaların satış ihalesi! Havalimanından unutulan eşyalar  Türkiye İmamoğlu?ndan ihale değerlendirmesi: ?Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkının olacak  Sözcü İhale ilanları belediye valilik üniversite kamu ihale arama  Yeni Akit Gazetesi KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ -BATMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI  Çağdaş BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI  Çağdaş 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli İhaleye Çıkıyor! Kanal İstanbul İhalesi Ne Zaman Yapılacak, Tarihi Açıklanacak Mı?  EMLAK 365 Dilovası OSB?de büyük ihale!  EN KOCAELİ HABER SİTESİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BATMAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Çağdaş Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi?nin ihalesi iptal  Sözcü Orman işletmesi her ay iki ihale yapacak  Timeturk Kamu İhale Kurumu Sayıştay?ı atlattı  Cumhuriyet TTK, 3 maden sahasını 29 yıllığına ihaleye çıkarttı - Zonguldak Haberler  PUSULA Bandırma Limanı'na Usturmaca ve Baba Yapımı İhalesi  Tren Haber Çaycuma-Zonguldak Arası Demiryoluna Üst Geçit İhalesi  Tren Haber Deprem, ihale  Sözcü Fethiye için dev ihale yapıldı  BirGün Gazetesi Atatürk Havalimanı için yeni bir ihale daha yapılacak  AirportHaber Atatürk Havalimanı?nın yıkımı için ihaleye çıkıldı  Sözcü AKP?nin toplantısının harcamalarını belediye yaptı!  YeniÇağ 'Konya'da şaibeli ihale'  Yurt Gazetesi Ekrem İmamoğlu'dan Haydarpaşa Garı açıklaması: İhale konusunda kararlıyız  Evrensel Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı  Haberler.com Şehir hastanelerinde denetim skandalı  Sözcü Kırşehir'de Jeotermal Kaynak Araması İçin İhale Düzenleniyor  Enerjiportalı 5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyor  Haber7.com İBB'den 5 aydır bekletilen ihaleye iptal  YeniÇağ 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesi ilanı  CNN Türk İhale Cinayetinde Karar.. 16 Sanığa Ceza  Malatya Haber Yeni bir Emlak Konut projesi daha geliyor  Yeni Akit Gazetesi Hacettepe Üniversitesi'nde ihale skandalı  Cumhuriyet İzmir?de E-Kent dönemi  Sabah Karaburun?daki ihale kıyağına inceleme  Sabah 2. Bölge Müdürlüğü Ahşap Travers Alım İhalesi  Tren Haber 2 belediyeden ihale yasağı!  Kocaeli Zirve GÜNCELLENEN İHALE MEVZUATI ANLATILDI  Aliağa Ekspres İzmitli firmaya ihale yasağı!  Kocaeli Barış Gazetesi MAPEG, Artvin'deki Maden Sahasını İhale Ediyor  Enerjiportalı İzmit Belediyesi: Mecburuz. Yeniden kiralama ihalesi yapacağız  EN KOCAELİ HABER SİTESİ 20 yer kiraya verilecek  Kocaeli Barış Gazetesi Artvin'deki bir maden sahası ihale edilecek haberi  Borsagundem Kamuya ait lojmanlar ihale yoluyla satışa çıkarılıyor  YeniÇağ Kömür sahası işletme hakkı ruhsat devri ihalesi  Timeturk EÜAŞ, 9 Farklı İş İçin İhale Düzenliyor  Enerjiportalı Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından ihale  Karamandan.com Şahıslar ve firmalar... İki belediyeden ihale yasağı  EN KOCAELİ HABER SİTESİ Devlet 50 bin lojmanı satışa çıkardı! 5 il açıklandı  Kamu Personeli Muş Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki iş yerlerinin kirası için ihale  Timeturk Büyükşehir?den dev ihale  Kocaeli Barış Gazetesi Kütahya İl Özel İdaresi, Jeotermal Kaynak Sahaları İçin İhale Düzenliyor  Enerjiportalı Kocaelili ünlü firmalar ihaleye fesat karıştırdı!  Kocaeli Barış Gazetesi İhale usulsüzlüğü kentti karıştırdı!  Yeni Akit Gazetesi Atatürk Havalimanı yıkılıyor! Yıkım ihalesi bugün yapılacak  EGE HABER Kamu zararı pahasına ihale kıyağı  Gerçek Gündem Dev ihale canlı yayınlanacak  Habertürk İhale yapılamayınca, öğrenciler ortada kaldı  BirGün Gazetesi Kamu İhale Mevzuatında yapılan değişiklikler hakkında duyuru  Sağlık Aktüel Kocaeli?deki ihale yasaklıları açıklandı  Kocaeli Barış Gazetesi Sadrettin Yolcu?ya ihale yasağı  Özgür Kocaeli Son Dakika! Beklenen Haberler Geldi, Devlet Kamu Lojmanları Satışları Başlıyor  EMLAK 365 AKP'li belediyeden saçak tarifli ihale: 733 bin 500 TL'lik seccade  Gerçek Gündem Hatay Valiliği Suriye'nin kuzeyinde onarım işi için ihale açtı  soL Haber Portalı Karaman Belediyesinden ihale  Karamandan.com Soruşturulan firma, iski'den ihale aldı  Haberler.com TCDD, Sirkeci ve Haydarpaşa'yı kiraya vermek için ihale düzenleyecek  Sputnik Türkiye Atatürk Havalimanı için ilk ihale  Turizm Ajansı Karsan: İhale hakkında resmi bir bildirim yapılmadı haberi  Borsagundem Film Festivali İşi İyice Karıştı.. Şimdi de İhale Açtılar!  Malatya Haber Düğün salonu müstecileri: "Yeniden ihale iddiaları gerçeği yansıtmıyor"  Habertürk Bodrum ve Fethiye?nin büyük yatırımları ihale çıktı Muğla?nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde İller Bankası?nın ?Sürdürülebilir Şehirler Projesi? kapsamında kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapım işi ihaleye çıktı.  Habertürk O firma ve şahıslara ihale yasağı geldi  Özgür Kocaeli Beykoz'da Okul Kantinini İhaleye Çıkarmadan Vermişler  Beykoz Haberleri 2 belediyeden o isimlere ihale yasağı  Kocaeli Gazetesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ihale duyuruları - 2019 Ekim ayı ihaleleri  Sondakikaizmir.com Kamu KonutlarI İhale İle Satılacak  Kanal B Konya Metrosu ihalesi yapıldı! İşte davet üzerine yapılan ihale sonucu  Konya Hakimiyet Gazetesi HALKA AÇIK TAŞINMAZ İHALESİ!  Mersin Haberci Gazetesi Marmara Üniversitesi SEM programlarında "ihale" tartışması Sayıştay  T24 Hendek?in itfaiye teşkilatı için ihale zamanı  Habertürk Dev projede ihale zamanı  Milliyet ASALA Misyonu PKK'ya İhale Edilmiştir - Sabri Balaman  Yeni Akit Gazetesi TTK'ya ihale usulü güvenlik görevlisi alınacak - Zonguldak Haberler  PUSULA Sahabiye'de kat karşılığı iki ayrı ihale yapılacak  Timeturk Karşıyaka Stadı'nda ihale aşaması kaldı  Sporx