ihale Etiketli Haberler

?irketler e-ihaleye yöneliyor

8 yıl önce  ?halelerde daha kazançl?, h?zl? ve ?effaf ticaretin yeni yolu olarak elektronik ortam? seçen özel sektör, yapt??? ihalelerle 2 ayda 11 milyon TL'lik elektronik ihale gerçekle?tirdi. Firmalar, ihale.com.tr üzerinden yapt??? ihalelerde toplam maliyetleri için ortalama yüzde 60'lar civar?nda olan sat?n alma i?lemlerinde tasarruf yapabilme imkan?na kavu?tu. haberin devamı

Yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor

8 yıl önce  Ayd?n Belediyesi taraf?ndan 17 milyon 333 bin TL’ye ihale edilen yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor. Ayd?n Belediyesi, daha önce iptal edilen Ayd?n-Mu?la karayolu üzerindeki yeni otogar için yeniden ihaleye ç?kt?. Belediye Encümen Salonu’nda yap?lan ihaleye 13 kurulu? ba?vururken, bunlardan 9’u ihaleye kat?lmaya hak kazand?. 25 milyon 750 bin TL üzerinden düzenlenen ihalede 17 milyon 333 bin TL ile en dü?ük teklifi R?T ?n?aat ve Uyan?klar ?n?at ortakla?a firmas? verdi. haberin devamı

Köprü ve otoyollar 25 y?ll???na sat?l?yor

8 yıl önce  Köprü ve otoyollar?n özelle?tirilmesi için dü?meye bas?ld?. Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???’n?n (Ö?B), Otoyollar ve Köprülerin Özele?tirilmesi hakk?nda ihale ilan? Resmi Gazete’de yay?mland?. haberin devamı

TCDD, Haydarpa?a Liman? için ihaleye ç?kt?

8 yıl önce  TCDD Haydarpa?a Liman ??letme Müdürlü?ü, Haydarpa?a Liman? idari binas?n?n güçlendirilmesi i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?.   ?hale, 7 Eylül 2011 tarihinde saat 15.00'te Haydarpa?a Liman ??letmesinde aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilecek.   ??in süresi yer tesliminden itibaren 120 gün olarak belirlendi.   Ekonomik aç?dan en avantajl? teklif sadece fiyat esas?na göre belirlenecek olan ihaleye, yerli istekliler kat?labilecek.   < haberin devamı

12 Jeotermal Saha ?haleye Ç?k?yor

8 yıl önce Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   haberin devamı

Katar'dan 535 milyon dolarl?k rayl? sistem ihalesi

8 yıl önce   Katari Diyar ve Vinci ?n?aat Projelerinden olu?an QDVC konsorsiyumunun Katar'?n Luseyl bölgesinde in?a edilecek hafif rayl? sistem projesiyle ilgili 535 milyon dolarl?k ihaleyi kazand??? bildirildi. Vinci firmas?ndan yap?lan aç?klamaya göre dizayn ve in?a ihalesine sekiz yeralt? istasyonu sivil mühendislik i?leri, Doha ve ülkenin kuzeyini birbirine ba?layacak viyadük in?aat?, rayl? sistem deposu ve atölyesi dahil olacak. Projenin 38 ay sürmesi bekleniyor.   QDVC'nin daha önce de kaz? ve haberin devamı

Doha metrosu için ihale haz?rl?klar? ba?lad?

8 yıl önce  Katar'?n ba?kenti Doha'da 2022'deki Dünya Kupas? öncesinde in?a edilecek metro için yerli ve yabanc? firmalar?n projede yer alabilmek amac?yla ön ba?vuruda bulunmalar? istendi. Doha metrosunun ilk safhas?nda 22 km'lik tünel kaz?lacak ve 15 istasyon in?a edilecek.   haberin devamı

Denizli Belediyesi, Yeni Terminal Kompleksi ?çin ?hale Düzenleyecek

8 yıl önce  Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.     Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.   Belediyeden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi in?aat? yap?m? i?inin, 4734 say?l? Kamu ?hale Kanununun 19'ncu maddesine göre aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilece?i belirtildi.   T haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

8 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

8 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor

8 yıl önce  Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor TOK?, Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (TOK?), Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?. ?hale 29 Haziran 2011 tarihinde saat 14 haberin devamı

Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu

8 yıl önce  Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu K?z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. ?haleye teklif veren 15 firma teklif verdi…   Ankara metrosunda ihale süreci dün ba?lad?. K?-z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. haberin devamı

SGK'dan sat?l?k plaj

8 yıl önce  Sosyal Güvenlik Kurumu Ba?kanl???, Mardin, ?stanbul ve ?zmir'de bulunan, muhtelif cins ve miktarda ta??nmazlar?n? satmak üzere ihale açt?.   Mülkiyeti Kuruma ait bina, tatil köyü plaj? ve arsadan olu?an ta??nmazlar?n sat???, aç?k art?rma usulü ile 13 Temmuz'da saat 10.00'da yap?lacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

8 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Üçüncü Köprü ?halesi için Sona Gelindi

8 yıl önce Köprüde demiryolu bulunmas? ve projenin yap?m ve i?letiminde Karayollar? Genel Müdürlü?ünün hisse sahibi olmas?na yönelik çal??malar?n kesinlik kazanmas?yla bu ay ihale ilan?na ç?k?lmas? bekleniyor. Öte yandan Y?D ihalelerinde ikinci YPK onay?n? ortadan kald?ran maddenin yer ald??? “Torba Yasan?n” yürürlü?e girmesiyle “dev” ihalenin haberin devamı
Canlı yayında ihale aldatmaca  Sabah

AK Partili Mümin Altunışık'tan, CHP'li Mansur Yavaş'ın canlı yayında yaptığı ihalelerle ilgili şok iddia: Canlı yayın kandırmaca, gerçek ihaleler kapalı kapılar ...

RTÜK kendi personelini çıkarıp ihale ile personel almış!  YeniÇağ

Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce 40 personelini çıkaran RTÜK, TÜRKSAT ile hizmet alım sözleşmesi imzalayarak 15 personeli çalıştırmaya başladığı ortaya ...

Mansur Yavaş'tan 'İhale' Açıklaması: '26 Bin TL'ye Ağaç Alınmış, İbret Olsun Diye Uygun Yerlere Dikeceğiz'  Onedio

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nin 2019 Haziran ayı toplantısında, önceki dönemlerde fahiş fiyatlarla alınan ağaçla...

TİGEM 51 safkan Arap atını ihale ile satacak  Aksam

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 51 safkan Arap koşu tayı satılacak.

Mansur Yavaş?tan dikkat çeken ?ihale? açıklaması!  Sözcü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis'i toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Benim ...

Cengiz Topel'de ihale var!  EN KOCAELİ HABER SİTESİ

Kocaeli'de yapıldığı günden bu yana istenilen seviyede işlemeyen Cengiz Topel Havalimanı için önümüzdeki günlerde bir ihale gerçekleştirilecek. ONAY ÇIKTI

Mecliste ihale tartışması  Hürriyet

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önceki gün gerçekleşen oturumunda belediyenin verdiği ihaleler tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili ...

Erikli Çay Bahçesi ve tuvaletleri tek kalem ihale edilecek  Medya Keşan

Keşan Belediye Başkanlığı Erikli Çay Bahçesi ve tuvaletlerinin yeniden ihale edeceğini duyurdu.

'Kamu İhale Kanunu'nda 16 yılda 187'nci değişiklik  T24

16 Mayıs 2019 itibariyle 186 kez değişen Kamu İhale Kanunu bir kez daha değiştirildi. Yeni değişiklikle kamu ihalelerinde işle ilgili cironun aranabilmesi ve ...

Kuzu almak isteyenler için ihale  Doğru Haber

Kurban bayramına yaklaştığımız bu günlerde küçük baş hayvan ihalesinin duyurusu yapıldı. 2000 erkek kuzunun satılacağı ihale cuma günü yapılacak.

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek  Hürriyet

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Karamürsel Belediyesine ait işyeri ihale ile kiraya verilecektir  Karamürsel Haber

İlçemizde İlçemizde Ereğli Mah, Hürriyet Cad No:105, 263 ada 6 parsel (550 m2 )'da bulunan işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Memurlar

Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE. DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. MADDE 1 - 25/2/2011 tarihli ...

Rize Artvin Havalimanı İhale Süreci Başlatıldı!  EMLAK 365

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olma özelilğine sahip Rize - Artvin Havalimanı için ihale süreci başlatıldı. 29 Ekim 2020 tarihi ...

Hazine 10 Haziran'da iki ihale düzenleyecek - BLOOMBERG HT  BloombergHT

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın (10 Haziran 2019) iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın ...

Şahinbey Belediyesi?nden adrese teslim otopark ihalesi  Cumhuriyet

Siyaset - Kirasını 409 bin TL'ye çıkaran belediye, kiracının kabul etmemesi üzerine otoparkı yeni ihaleyle bu kez 233 bin liraya kiraya verdi. CHP'li meclis üye.

İmamoğlu 17 günde FETÖ?nün kasası Erkan Karaarslan?a 2 milyon 52 bin 280 lira ödeme yapmış!  Sabah

Ekrem İmamoğlu'nun; FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan tutuklanan ve FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu ifade edilen Erkan ...

Binali Yıldırım'ın, ortak yayında "okumadığım" dediği Sayıştay raporunda neler var?  T24

AKP adayı Binali Yıldırım ile YSK kararıyla mazbatası iptal edilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı açık oturumda Yıldırım'ın "okumadım' dediği Sayıştay'ın ...

500 maden sahası ihale edilecek  Hürriyet

Haberler - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 500 maden sahası ihale edilecek.

İBB kendi kendine ihale verdi  Cumhuriyet

Türkiye - İGDAŞ çalışanlarına yönelik egzersiz ve sağlıklı beslenme eğitimi vermek için 6 milyon 480 bin liralık ihale düzenleyen İBB, şimdi de özel güvenlik gö.

Çöp için ara ihale yapılacakmış  EN KOCAELİ HABER SİTESİ

?Alpaslan Seymen'in çöp firmasıyla ne alakası var?? diye sormuştum dört gün önce. Seymen'den herhangi bir itiraz, yalanlama ya da açıklama gelmedi.

Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu  Memurlar

Parçalamak suretiyle Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre yapılan mal ve hizmet alımlarında disiplin cezası ve 4483'e göre soruşturma izni verilmesi ...

İBB, web işlerinde ihaleleri kabartmış, İBB çalışanı şirket kurup ihale almış  Diken

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Bilgi İşlem Dairesi ve Medya A.Ş. arasındaki ihalelerine ilişkin ...

İBB şirketi ihale açtı, yine İBB şirketi kazandı  soL portal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi şirketlerine ihale vermeye devam ediyor. İBB ve birimlerindeki özel güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu ...

Tarsus Devlet Hastanesi İhale İle Güvenlik Kamerası Alacak  Mersin Haber

Tarsus Devlet Hastanesine Güvenlik Kamera sistemi alınacağı öğrenildi.,Mersin Haber, mersin haber, mersinhaber.

Büşükşehir'den ihale - Kayseri Haberleri  Habertürk

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'teki ormanlık alanın çevresine dikenli tel çit yaptıracak. Konuyla ilgili sekiz firmanın katılımıyla ihale yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ...

Şahinbey Belediyesinden ihale açıklaması  Haberler.com

Şahinbey Belediyesi, belediye tarafından açılan ihalelerle ilgili bazı basın kuruluşlarınca yapılan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Melih Gökçek'in 5 günde bir ihale verdiği şirket!  Cumhuriyet

Türkiye - Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Çam Grubu'na verilen ihaleleri köşesine taşıdı.

Bilal Erdoğan'ın arkadaşına adrese teslim ihale  Cumhuriyet

Türkiye - AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın arkadaşına adrese teslim ihaleler verildiği ortaya çıktı.

İzmir BB 107 adet daire satacak! İzmir daire satışı ihale başvuru şartları?  Sözcü

Basın İlan Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan ilana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi 107 adet daireyi ihaleyle satacak. İlgili ilanın başvuru şartları ve detayları ...

İstanbul?da yapmadıkları hırsızlık vermedikleri ihale kalmamış  Gazete2023

Beykoz'da büyük bir kalabalığa hitap eden Akşener, buradaki konuşmasında partililere ?kapı kapı dolaşacaksınız? çağrısında bulunurken, Cumhurbaşkanı ...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Bostanlı Migros ve katlı otopark ihalesi sonuçlandı  EGE HABER

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde bulunan Migros ve katlı otopark için ihaleye çıkmıştı. O ihale sonuçlandı. İşte detaylar...

Bakanlık ucuza binlerce ürün satıyor! e-İhale sitesine nasıl girilir?  Takvim

Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-ihale sitesinde birbirinden ilginç binlerce ürün açık arttırma usulü ile satışa sunuluyor. Piyanodan otomobile ...

İsrail, Doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açtı  Anadolu Ajansı

İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açıldığını duyurdu. Yahudi yerleşimcilere ait Kanal 7 ...

Bir Gazetecinin Kaleminden İ. Melih Gökçek: Otel Aldı mı, İhalelerde Usülsüzlük Yaptı mı, Birtakım Şirketlere İmtiyaz Tanıdı mı?  Onedio

Yeniçağ gazetesi yazarlarından araştırmacı gazeteci Murat Ağırel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllar başkanlığını yapan İ. Melih Gökçek hakkında ...

Beykoz Belediyesi, ihale yapmadan eşe dosta arsa ve rant sağladı  Cumhuriyet

Türkiye - Remzi Gür'e kafe, Albayrak'ın vakfına okullar zinciri, Bilal Erdoğan'ın vakfına mesire yeri eski müsteşara özel imar izinleri veren Beykoz Belediyesi,

ABD ordusu, Rus mühimmatları için ihale açtı  Yeni Asya

ABD Silahlı Kuvvetleri Satınalma Komutanlığı'nın NATO tarafından kullanılmayan silah mühimmatlarının alımı için ihale açtığı belirtildi.

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı-13.06.2019  Sağlık Aktüel

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Vurmak İçin İhale Açmışlardı: Mahkeme Geyiklerin Hayatını Kurtardı  Onedio

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik, Bursa...

Orman Bakanlığı kızıl geyik avı için ihale açtı  YeniÇağ

Av turizmini geliştirmek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 adet kızıl geyiğin vurulması için ihale açtı. Geyikleri vurmak için yurt dışından çok sayıda avcının ...

Ankara Belediye Başkanı Yavaş araç ve ihale genelgesi yayımladı - BLOOMBERG HT  BloombergHT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin iki genelge yayımladı ...

Ticaret Bakanlığı?nın e-ihale sitesinden kelepir fiyata otomobil ve eşya satılıyor  Takvim

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sitesinden kelepir fiyata otomobil ya da eşya almak mümkün. 24 bin 540 liraya piyano, 110 bin liraya lüks otomobil satılıyor...

Çelebi'nin girdiği dev ihale iptal oldu  AirlineHaber

Çelebi'nin de girdiği Hindistan'ın uçuş trafiğinin %29'unu oluşturan Airport Authority of India'nın 36 havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermek üzere ...

Ekrem İmamoğlu: Kulüp kurup ihale verdirtmem  Cumhuriyet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, spordaki projelerini açıklarken, Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan'ın her ...

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından ihale açıklaması  Anadolu Ajansı

Emlak Konut GYO, şirketin bugün gerçekleşen açık artırma ihalesinde muhammen satış bedeli KDV Dahil 167 milyon 52 bin 600 TL olan 4 adet bağımsız ...

TOKİ?den 16 yılda 111 milyarlık ihale  Sözcü

Toplu Konut İdaresince (TOKİ) bu yıl 15 bin 220 konutun satışı gerçekleştirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TOKİ, konuta erişmekte zorlanan daha önce ...

İhale işleri de babadan oğula geçiyor  Cumhuriyet

Siyaset - Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, "Benim bugün üzerinde duracağım ve sizlere aktaracağım konu, Açık ihale ile yapılması gereken otobüs kiralama işleri.

Kemer Belediyesi'nde olağanüstü meclis  Demirören Haber Ajansı

Kemer Belediyesi'nde olağanüstü meclis. Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)- KEMER Belediyesi'nin olağanüstü meclis toplantısında belediyeye 3 adet hidrolik ...

Cübbeli?den ?damada ihale? açıklaması: Dini alet edip, haksız kazanç elde eden lanetle  Sözcü

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Cübbeli, İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu ...

İhale öncesi rakip firma sahibini tabancayla vurdu  CNN Türk

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, Murat S. (23), belediyede yapılacak ihale öncesinde aralarında anlaşmazlık çıkan rakip firma ...

Kilis içme suyu ihale atının döşenmesi sürüyor - Kilis Haberleri  Habertürk

Kilis'in içme suyunu sağlayacak Yukarı Afrin Barajından ishale hattının döşenmesi hızlı bir şekilde devam ediyor.

?Geykoca Göleti bu ay yeniden ihale edilecek?  Çorum Haber

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ünal Nalçacı 2013 ve 2015 yılında iki kez ihale edilen Mecitözü Geykoca Köyü Saloğlu Deresi.

İBB'de 275 milyon TL'lik ''adrese teslim ihale'' iddiası  Haber3.com

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı'ndan akreditasyonu olan sanatçılara giden 275 milyon TL'lik ...

Devlet Hastanesi İhale Açtı: 60 Sülük, 350 Hacamat Kupası Alınacak  Onedio

Artan maliyetler nedeniyle devlet hastanelerinde çok sayıda malzeme ve cihaz temin edilemezken, Sakarya'da bir devlet hastanesinin ?geleneksel tıbbi ...

Sapadere Kanyonu için ihale yapıldı! İşte rekor fiyat  Yeni Alanya Gazetesi.ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA,

Alanya Belediye Encümeni tarafından bugün ihaleye çıkarılan Sapadere Kanyonu için 2 milyon 400 bin TL teklifte bulunuldu.

Türkşeker'e ait 3 taşınmaz ihale ile satışa çıkarılacak  Milli Gazete

Türkşeker'in Kastamonu, Van ve Erzincan'daki 3 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhale ilanı ise bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş araç ve ihale genelgesi yayınladı  Habertürk

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin iki genelge yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kiralama ihalesi  Turizm Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Anadolu Hamidiye Tabyalarındaki kafeteryaları kiraya vermek için ihale düzenlemesi haberini bu linkten okuyabilirsiniz.

Bir Hafta Boyunca Yaptıkları Paylaşımlarla Duygularımıza Tercüman Olan 19 Kişi  Onedio

Hafta boyunca paylaşımlarıyla duygularımıza tercüman olan, "Hissettiklerimi tam olarak anlatmış" diyebileceğiniz paylaşımları sizler için derledik!

CLEBI: İhale iptal, hisse düştü haberi  Borsagundem

Çelebi'nin girdiği Hindistan'ın havalimanları ihalesinin iptal olması hisse fiyat düzeyine olumsuz...

Resmi Gazete'de yayımlandı... 500 maden sahası ihale edilecek  Cumhuriyet

Ekonomi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 500 maden sahası ihale edilecek.

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesine onay verildi  Yeni Asır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dün itibarıyla Aydın-Denizli Otoyolu'nun ülkeye kazandırılması yönünde büyük bir adım attıklarını belirttti. Hizmete açık ...

TOKİ Konya 147 konut ihalesi 9 Temmuz?da!  Yeni Meram

Konya İli Hadim İlçesi 147 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 9 Temmuz 2019 tarihinde saat 14:30'da ...

Sancak, Sırbistan?da ihale kazandı: Belgrad?a 57 otobüs satacak  Finans Gündem

BMC, Belgrad Belediyesi'nin açtığı ihaleyi kazandı ve 57 otobüs için anlaşmayı imzaladı.

Ramazan Bayramı öncesi yarı fiyatına otomobil! e-ihale sitesi giriş nasıl yapılır? e-ihale katılım şartları?  Ahaber

Bayram öncesi otomobil alım-satımları resmen patladı! 9 günlük bayram tatili için vatandaşlar keselerine uygun otomobiller arıyor. Ancak arz-talep ilişkisinden ...

O ihale iptal edildi  EN KOCAELİ HABER SİTESİ

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün duyurusu yapılan 1 adet bina yıkımı ve 8 derslikli ilkokul binası yapım işi ihalesi iptal edildi. İLKOKUL ...

Bakanlık e-ihale modeliyle satışa başladı! Kapış kapış satıldı...  Internet Haber

Ticaret Bakanlığı'nın, eşya ve araçların satışlarını açık artırma yöntemiyle gerçekleştirmeye başladığı elektronik ihale (e-ihale) modeliyle gümrük satışlarından ...

Turizm için geyiklerin ihaleye çıkmasına tepki doğa ve hayvanseverler, geyiklerin ihale ile satılarak av turizmine sunulmasına karşı çıktı - Bursa Haberleri  Habertürk

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER), Türkiye genelinde geyik veya hayvanların ihalelerle satılarak avcılık turizmine sunulmasına tepki gösterdi.

Kula kulluk edene yazıklar olsun!  YeniÇağ

Türkiye, tarihinde olmadığı kadar kutuplaşmayı ve bölünmüşlüğü yaşıyor. Ayrışmayan değerimiz kalmadı gibi. Siyaset, kamu kurumları, yazarlar, gazeteciler, ...

Simge otel e-ihale ile satılıyor  Turizm Gunlugu

Son Güncelleme Tarihi 7 Haziran 2019. SSCB döneminde Çin ile dostluğun simgesi olarak Mao'nun ziyareti sırasında yapılan Moskova'daki Pekin Oteli satılıyor ...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Birbirinden Değerli 8 Arsa İçin Taşınmaz Satış İhalesi Düzenliyor!  EMLAK 365

Ankara'da arsa satın almak isteyen yatırımcılara büyük fırsat! Ankara Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu.

İzmit Belediyesi araç ihalesi yapacak  Özgür Kocaeli

İzmit Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı 11 Haziran Salı günü yapılacak.

Bakan Dönmez: Maden sahası ihale sayısında hedef 2 bin  Memurlar

Geçtiğimiz yıl bin 248 maden sahamızı ihale ettik, inşallah 2019'da bu sayıyı 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

İBB'den milyonluk ihale almıştı: Binali Yıldırım Cübbeli Ahmet'le buluştu  soL portal

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İsmailağa tarikatını ziyaretiyle ilgili tarikattan paylaşılan görüntülerde yer verilmeyen bir ...

İmamoğlu mazbatasını almadan bir gün önce İBB'den 10 milyonluk ihale  Diken

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketi İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER), 18 Mart 2019'da promosyon ürün alımı için ihale açtı. Sözleşme, 16 ...

İmamoğlu'na mazbatadan 1 gün evvel ballı ihale  Gazete2023

Sözleşme, İmamoğlu'nun mazbata almasından 1 gün önce imzalandı.İhalenin yaklaşık maliyeti 10 milyon 178 bin TL olarak belirlendi. İhaleye bir firma katıldı ve ...

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.  Yeni Akit Gazetesi

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik ...

İlaçta 480 milyon liralık tasarruf  Hürriyet

Haberler - Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl kanser ilaçlarında iki yıl süreli ihaleye çıkmasının tasarruf getirdiği, ancak yerli üreticiyi olumsuz etkilediği belirtildi.

Almanya?nın 5G ihalesi tamamlandı  Sputnik Türkiye

Almanya'da, 19 Mart'ta başlayan 5G teknolojisi için frekans lisans ihalesi tamamlandı.

Otoyol bitecek Ege kazanacak  Yeni Asır

İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometre uzunluğundaki ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli otoyolunun hayata...

Ucuz Eşya, Araba, Telefon Almak İsteyenler Ticaret Bakanlığı e İhale Giriş Rekoru Kırdı!  EMLAK 365

Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan e ihale sistemi rekor ilgi görmeye devam ediyor. E İhale Giriş ekranı ile sisteme giren kişiler araba ve telefon başta olmak ...

Milyonluk arsaya alıcı çıkmadı  Elbistanin Sesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Elbistan'da uzun yıllar boyunca TEDAŞ'ın hizmet verdiği 25 dönümlük alanın üzerindeki yapılarla.

İBB?nin ihale cinliği  BirGün Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışının yol açtığı ve ihaleler yoluyla bazı şirketlere ayrıcalık tanındığını gösteren örneklere sürekli.

Çağrı Market'in boşalttığı iş yeri için ihale  Çağdaş Kocaeli Gazetesi

Derince Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi üzerindeki 4637 ada,10 parsel nolu taşınmaz için (Çağrı Marketin ...

Son dakika: Sayıştay'dan CHP'ye yalanlama  Sabah

Sayıştay: İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur.

Mhp'den 'Düşük Fiyata İhale' İddiası  Antalya Son Haber

MHP Finike İlçe Başkanı Recep Şahin, belediyeye ait soğuk hava deposunun ihale sonucu değerinin altında bedelle kiraya verildiğini öne sürerek, "Rayiç...

Afyonkarahisar'da ihale operasyonu ihaleye fesat karıştırdıkları iddiası ile 26 kişi gözaltına alındı şüpheliler arasında avukat, resmi kurum görevlileri ve bankacılar da var - Afyonkarahisar Haberleri  Habertürk

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 26 kişi ...

Bakanlık Kazdağı Milli Parkı Tesisleri için ihaleye çıktı  Cumhuriyet

Türkiye - Kazdağı Milli Parkı Tesisleri onarımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler.

İzmit Belediyesi, kiralık yerler için ihale düzenleyecek  Haberler.com

İzmit Belediyesi tarafından ilçede bulunan 10 büfe, otopark, simit satış yeri, kafeterya, ATM yeri ve acık spor tesisinin kiraya verilmesi amacı ile ihale ...

Türkiye Kömür İşletmeleri İhale İle Kömür Taşıma Hizmeti Satın Alacak  Haberler.com

Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün 180 bin ton kömürün yükleme, taşınma ve boşaltılması işi için verdiği ihale ilanı Resmi ...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gayrimenkul Satışı İçin İhale İlanı Yayımladı  EMLAK 365

3 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Antalya Büyükşehir Belediyesi işyeri satışı yapacağını duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ...

ŞURKAV ilk kez böyle yaptı! İhale...  Gazete İpekyol

ŞURKAV restorasyonu tamamlanan ve boş olan 2 ev ile 2 dükkanı değerlendirmek ve turizme kazandırmak amacıyla ihale ile kiraya verme kararı aldı. Böylece.

10 bin sosyal konut müjdesi  Hürriyet

Haberler - Sosyal konut dışında üretim yapmama kararı alan TOKİ yeni projeler için düğmeye bastı. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da ...

Ankara Büyükşehir personeli ikramiye alamadı  Memurlar

Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı- Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal: -"İşçilerimiz bayramda ikramiye ...

Ekran yalanları ayağına dolandı  Sabah

Son dakika haberler - Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ...

İstanbul yeniden seçimi öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi?nden ibreti alem  Paraanaliz

İstanbul seçiminin nasıl ve neden yenilendiği büyük bir çoğunluğun malumu. Söz konusu İstanbul gibi milyarlarca dolarlık bir şehrin belediyesi olunca, geçmiş ...

TOKİ Malatya Millet Bahçesi İçin İhale Tarihini Duyurdu!  EMLAK 365

TOKİ millet bahçesi projeleri tüm hızı ile devam ederken yeni projeler için ihaleler de sürüyor. Bunlardan biride Malatya Millet Bahçesi oldu.

Fransa 516 MW?lık rüzgar lisansı verdi  Enerji Günlüğü

Fransa üçüncü kara rüzgar enerjisi ihalesinde toplam 516 MW'lık rüzgar santrali projesi için lisans verdi.

Mazbatadan bir gün önce İBB?de 9.6 milyonluk ihale!  Halktv

İSPER, 18 Mart 2019'da Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Mobil İletişim Hizmetleri biriminde kullanılmak üzere promosyon ürünü almak için ihale açtı. Sözleşme ...

Alanya Belediyesi'nden ihale çağrısı!  Yeni Alanya Gazetesi.ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA,

Alanya Belediyesi şehrin çeşitli yerlerinde yer alan farklı vasıftaki mallarını ihale ile kiraya verecek.