BAKANLIĞIMIZ PERSONELİNE YÖNELİK, 2020 - 2021 YILLARINI KAPSAYAN KORUYUCU GİYİM YARDIMI TOPLANTISI YAPILDI.

**19 Aralık 2019 tarihinde** **Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında****Koruyucu Giyim Yardımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir.**...

1 dakikada okunur
Tarafından YapısalNet Editör
BAKANLIĞIMIZ PERSONELİNE YÖNELİK, 2020 - 2021 YILLARINI KAPSAYAN KORUYUCU GİYİM YARDIMI TOPLANTISI YAPILDI.

19 Aralık 2019 tarihinde Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaKoruyucu Giyim Yardımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarına ilişkin Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesinin koruyucu giyim malzemesi başlıklı 1’inci maddesinde;

“Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.”

Hükmüne istinaden Koruyucu Giyim toplantısı Personel Dairesi Başkanı Sayın Hüseyin ÇUMAK Başkanlığında, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali UYGUN, Hukuk Müşaviri Perihan EKİNCİ,  Strateji Geliştirme Başkanlığından Daire Başkanı Özlem KOÇ, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Şakir KARAKAYA ve Yetkili Sendika Genel Başkanı Vekili Cemil ŞENTÜRK ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili usul ve esasları içeren mutabakat metni merkez ve taşra teşkilatı birimlerine bildirilmiştir.