32. Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesi

32. Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesi (EL-TEK) Elektronik ve Yarı İletken Sanayi Daire Başkanı Sn. Ziynet Berna ORHAN başkanlığında, komite üyeleri, ilgili kamu kurum/kuruluşlarının temsilcileri ve sektörel sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir....

1 dakikada okunur
Tarafından YapısalNet Editör
32. Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesi
  1. Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesi (EL-TEK) Elektronik ve Yarı İletken Sanayi Daire Başkanı Sn. Ziynet Berna ORHAN başkanlığında, komite üyeleri, ilgili kamu kurum/kuruluşlarının temsilcileri ve sektörel sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Bakanlığımızın “Milli Teknoloji Hamlesi” programı, Bakanlığımız Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü birimi tarafından yürütülen “Sanayi İşbirliği Programları” faaliyetleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. Gündem dâhilinde, AB’de yayımlanan ve 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni enerji etiketi ve çevreye duyarlı tasarım mevzuatları çerçeve mevzuatı çerçevesinde uyumlaştırma süreci devam eden uygulama tebliğleri ile 11. Kalkınma Planında yer alan Bakanlığımız sorumluluğundaki elektrik-elektronik sektörü ile ilgili eylemler üzerine bilgilendirme yapılmıştır.

  1. Kalkınma Planı kapsamındaki eylemlere yönelik sektör temsilcilerinin de yer aldığı alt çalışma grupları kurulmuştur. Ayrıca mevzuat çalışmaları kapsamında Bakanlığımız ile sektör arasındaki koordinasyonun artırılması kararı alınmıştır. Son olarak, sektör temsilcilerinin gündeme getirdiği diğer sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri de görüşülerek toplantı sonlandırılmıştır (25 Aralık 2019, Ankara).