Haydarpa?a Etiketli Haberler

TCDD, Haydarpa?a Liman? için ihaleye ç?kt?

6 yıl önce  TCDD Haydarpa?a Liman ??letme Müdürlü?ü, Haydarpa?a Liman? idari binas?n?n güçlendirilmesi i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?.   ?hale, 7 Eylül 2011 tarihinde saat 15.00'te Haydarpa?a Liman ??letmesinde aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilecek.   ??in süresi yer tesliminden itibaren 120 gün olarak belirlendi.   Ekonomik aç?dan en avantajl? teklif sadece fiyat esas?na göre belirlenecek olan ihaleye, yerli istekliler kat?labilecek.   < haberin devamı

Haydarpa?a'ya geçici çat? yap?lacak

6 yıl önce Gedikli, 'Haydarpa?a Dayan??mas? Platformu'nca gar restoran?nda düzenlenen bas?n toplant?s?nda yapt??? konu?mada, gar?n çat?s?nda ç?kan yang?n?n, itfaiye raporlar?na göre elektrik tesisat?nda meydana gelen k?sa devreden kaynakland???n? hat?rlatarak, 'Müfetti?lerimiz, 'Yang?n elektrik konta??ndan ç?kt?' diye tespit yapt?. ?tfaiyenin raporunda, oran?n geni? bir alan oldu?u belirtiliyor. E?er orada bir çal??ma olsayd?, çal??an?n yang?n? görüp de söndürmemesi mümkün de?il' dedi. Çat? yang?n?nda zarar gören malzemelerin temizl haberin devamı

ShiftDelete

Yerli Yolcu Uçağı Tanıtılıyor!
ShiftDelete
Türkiye'nin son yıllardır duyduğu yerli yolcu uçağı projesi, nihayet somut bir adım olarak tanıtılıyor. 27 Mayıs 2015'te düzenlenecek etkinlikte, Bölgesel Uçak Projesi kapsamındaki uçakların tanıtımı yapılacak.

ve daha fazlası »